Dịch vụ

Bạn đang gặp vấn đề pháp lý trong vấn đề kinh doanh cá nhân hay nội bộ doanh nghiệp? Hãy để hòa giải viên tham gia và giúp mọi chuyện dễ dàng hơn.

Hòa giải thương mại khác

Các doanh nghiệp yêu cầu hòa giải cho một loạt các vấn đề nhưng lý do cơ bản là giảm sự gián đoạn cho các hoạt động hàng ngày của tổ chức thông qua giao tiếp hiệu quả.

Hòa giải đầu tư

Hoạt động đầu tư phức tạp và phát sinh các tranh chấp có thể giải quyết nhanh hơn qua hòa giải đầu tư giữa các nhà đầu tư kết hợp với hòa giải viên.