Giới thiệu

Trung tâm Hòa giải GMC

Trung tâm hoà giải thương mại GMC cung cấp dịch vụ hoà giải, giải quyết những tranh chấp thương mại phi lợi nhuận, hiệu quả cao và đảm bảo tính bảo mật cho cá nhân cũng như doanh nghiệp. Tạo nên một sân chơi – không có kẻ thua thuộc, chúng ta đều là người chiến thắng, tiến đến một kết quả mọi người đều đồng ý và chấp nhận. Đây là thủ tục dựa trên tính tự nguyện, không ràng buộc và lợi ích của hai bên.

Sáng lập viên

Ông Nguyễn Thế Truyền

Luật sư Nguyễn Thế Truyền

Chủ tịch

Nguyễn Thành Vinh

Nguyễn Thành Vinh

Phó chủ tịch

Trần Thị Hiền

Trần Thị Hiền

Phó chủ tịch

Hòa giải viên

Cao Thị Thanh Tâm

Cao Thị Thanh Tâm

Tổng Thư ký

Đặng Thị Thu Hoài

Đặng Thị Thu Hoài

Hòa giải viên