Đặt niềm tin vào sự khác biệt

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ hòa giải và giải quyết bất đồng/tranh chấp thương mại có hiệu quả về chi phí, hiệu quả và bí mật cho một loạt các tranh chấp trong hoạt động của thương nhân.

Chúng tôi là chuyên gia hòa giải!

  • Hòa giải dựa trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện
  • Bảo mật thông tin 100%
  • Diễn ra trong môi trường thân thiện
  • Hòa giải viên khách quan và sẽ đảm bảo tất cả những người tham gia có cơ hội được lắng nghe
  • Hòa giải không phải là về người chiến thắng hay kẻ thua cuộc – mà là tìm ra tất cả các lựa chọn và đạt được một kết quả được mọi người đồng ý và chấp nhận.

Đừng ngần ngại! Miễn phí tư vấn ban đầu khảo sát dành cho tất cả khách hàng